Regulamin

Regulamin Domków Letniskowych Zaciszna Przystań Dębina

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z  zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Domki Letniskowe.
  Zaciszna Przystań Dębina jego danych osobowych związane z dokonaną rezerwacją zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem państwa danych jest Anna Lewna, kontakt : mail anna.lewna@wp.pl.
 2. Dokonując rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 20% należnej opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Pozostała kwota płatna jest najpóźniej w dniu przyjazdu. Kwota zadatku i numer rachunku bankowego zostaną podane na maila. Zadatek należy zapłacić w ciągu 24 h od dnia potwierdzenia rezerwacji lub w uzgodnionym terminie.
 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. W przypadku anulowania przyjazdu po zapłaconym zadatku, zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00 pierwszego dnia pobytu i kończy się ostatniego dnia pobytu do godziny 10.00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres umówiony uwzględniane jest w miarę posiadanych możliwości.
 5. Liczba osób przebywających w domkach jest ograniczona do liczby zgłoszonej przy dokonywaniu rezerwacji (w domkach 6-osobowych maksymalnie 6 osób, w domku 11-osobowym maksymalnie 11 osób, w apartamencie 2-4-osobowym maksymalnie 4 osoby).
 6. Przekazanie kluczy następuje o ustalonej godzinie i w ustalonym miejscu. Jeżeli Najemca nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie telefonicznie.
 7. Na wyposażeniu domków znajdują się pościel i ręczniki łazienkowe. Domki są sprzątane przed i po wyjeździe Najemcy.
 8. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń technicznych powstałe z winy Najemcy będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego.
 9. W domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej. Nie dotyczy to ładowarek telefonów komórkowych, urządzeń komputerowych, suszarek do włosów i golarek.
 10. W domkach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00.
 11. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz przebywania psów rasy uznawanej za agresywną. Małe i dobrze ułożone zwierzęta są dodatkowo płatne 15 zł/dzień. Przyjazd ze zwierzęciem dozwolony jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego.
  Właściciel zwierzęcia ZOBOWIĄZANY jest do pilnowania swojego pupila tak, aby nie zakłócał on wypoczynku pozostałych turystów oraz do sprzątania terenu posesji po swoim pupilu. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie powstałe szkody i uszkodzenia spowodowane przez zwierzę.
 13. Domki Letniskowe Zaciszna Przystań Dębina nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia mienia należącego do Najemcy.
 14. Domki powinny być oddane przez Najemców w należytym stanie, porządku i czystości. Przed wyjazdem gość zobowiązany jest do umycia i odłożenia na miejsce naczyń kuchennych, do zakręcenia kranów i zgaszenia światła oraz wyrzucenia śmieci.


 

Napisz do nas